Zonnepanelen op VvE Il Palazzo-Diaz

OPBRENGST KWH

Op een mooie plek in Bergen op Zoom, op de Bergse Plaat, staan drie aantrekkelijke appartementencomplexen. De projectontwikkelaar was niet heel bescheiden want hij gaf ze alle drie de naam ‘Palazzo’. Daarnaast kregen ze de naam van een ontdekkingsreiziger. Zo ontstonden Il Palazzo-Polo, Il Palazzo-Da Gama en Il Palazzo-Diaz. Op het dak van Il Palazzo-Diaz liggen sinds het begin van dit jaar 22 zonnepanelen. Gezien de vele zonuren in februari hadden de eigenaars al snel reden om heel tevreden te zijn over de opgewekte KwH zonnestroom. Roy Brakkee vertelt hoe het project – in samenwerking met de VvE Zonnecoach – tot stand kwam.

“In 2019 zijn we begonnen met een kleine werkgroep duurzaamheid”, vertelt Brakkee, bewoner van het 15 appartementen tellende complex, dat werd opgeleverd in 2007. “Natuurlijk kwam het onderwerp ‘zonnepanelen’ ook aan de orde. We hebben een goed contact met de andere ‘Palazzo’s’, want we delen de ondergrondse parkeergarage en de tuin. Zodoende wisten we dat Il Palazzo-Da Gama al vrij ver gevorderd was met de installatie van zonnepanelen. We hebben een lid van het bestuur uitgenodigd voor een gesprek, en we kregen het advies om contact op te nemen met de VvE Zonnecoach, in de persoon van Tom Dooge. Dat hebben we ook gedaan, met succes!”

Collectieve voorzieningen

“Samen met hem inventariseerden we de wensen maar vooral ook de mogelijkheden van zonnestroom voor Il Palazzo-Diaz. Het dak van ons complex is groot genoeg voor de plaatsing van 75 panelen, maar daar hebben we niet voor gekozen. Als je ook zonnepanelen plaatst voor de individuele stroomvoorziening, krijg je te maken met een aantal technische aspecten én met hogere kosten. Dan wordt het er niet eenvoudiger op, temeer omdat de eigenaars verschillende  stroomleveranciers hebben. Daarom hebben we gekozen voor zonnepanelen die de stroom opwekken voor de collectieve voorzieningen, zoals de lift, de collectieve verlichting en de hydrofoor. Daarvoor waren 22 zonnepanelen voldoende. Die wekken ca. 6.650 kWh elektriciteit op; ruim voldoende voor de collectieve voorzieningen.”

Om het coronavirus geen kans te geven, vonden de werkgroepleden het raadzaam om niet bij elkaar te komen. Daardoor lag het project een aantal maanden stil. Toen de weersomstandigheden beter werden, besloten de initiatiefnemers dat ze wél buiten bij elkaar konden komen. Dat gebeurde ook.

Brakkee: “Inmiddels was het bestuurslid dat zich bezighield met dit project, besmet geraakt met het coronavirus. Zo kwam het technische deel van het project bij mij terecht. Dat heb ik toen samen met mijn medebewoner Jef Kuijpers uitgevoerd.”

Alle 15 akkoord

Tom Dooge maakte het voorstel dat aan het bestuur werd voorgelegd. Dat gaf groen licht. “De begeleiding van Tom was ook wel nodig want het was voor ons allemaal nieuw”, zegt Brakkee. “Er zijn heel wat dingen waar je als leek helemaal niet aan denkt. We waren – en zijn – dus erg blij met de ondersteuning van de VvE Zonnecoach.”

Tom Dooge heeft op zijn beurt een compliment voor de VvE: “De VvE’s die ik begeleid, zijn doorgaans enthousiast over de vergroening van hun locatie. VvE Il Palazzo-Diaz kenmerkte zich door goede en snelle communicatie, het denken in kansen en de vriendelijke contacten. Deze VvE dacht vanaf het eerste moment in kansen! Natuurlijk is het leuk als je specialist bent, maar een dankbare VvE maakt  mijn werk extra leuk.”

Naar de ALV

De organisatie van de ALV was in verband met de pandemie een nieuwe uitdaging. In het najaar van 2020 werd een locatie gevonden die ruim genoeg was om alle eigenaars een plaats te geven op anderhalve meter afstand van elkaar. De presentatie van Tom Dooge viel in goede aarde. Tot verrassing en blijdschap van de werkgroep gingen alle 15 eigenaars akkoord met het voorstel om zonnepanelen te plaatsen.

De VvE Zonnecoach schreef het bestek op basis van de gegevens die de werkgroep aanleverde. Met dat bestek werden vier leveranciers benaderd. Brakkee: “Als werkgroep hebben we de gesprekken gevoerd en de locaties bezocht. Daarna hebben we de offertes ontvangen. De offertes werden door de werkgroep vergeleken en ook aan Dooge voorgelegd. Ook in deze fase van het traject stond hij onze werkgroep terzijde. Monokristallijn zonnepanelen met een opbrengst van 325 Wp (Watt piek) bleken economisch de beste keus. In januari werden de zonnepanelen besteld en op 22 februari werd gestart met de installatie. Heel snel dus, en daar was ik eigenlijk wel verbaasd over.”

 

Blij met hulp

“Dat het hele traject zo soepel is verlopen, is zeker mede te danken aan de begeleiding van Tom. Zonder hem waren we niet zo ver gekomen. We hebben natuurlijk allemaal wel van alles gehoord en gelezen over zonnestroom, maar zelf een bestek schrijven; dat zagen we toch echt niet zitten. We hebben wel zelf met de leveranciers gepraat, dus het is ook echt óns project.”

De investering bedraagt € 10.500,-. Omdat de VvE gebruik maakt van de mogelijkheid om de btw op de installatie terug te vragen, komt het bedrag netto neer op ca. € 9.000,-. De ca. 6.650 kWh stroom die de zonnepanelen jaarlijks opleveren, staat gelijk aan een bedrag van ca. € 1.370,-. Dat betekent dat de investering in 8,5 jaar wordt terugverdiend. Daarna gaat de VvE dus echt verdienen aan de zonnestroominstallatie. In deze berekening is ervan uitgegaan dat de salderingsregeling vanaf 2023 geleidelijk wordt afgebouwd. Momenteel staat dat op losse schroeven omdat de Tweede Kamer de afbouw van de regeling controversieel heeft verklaard. Het nieuwe kabinet moet zich er opnieuw over buigen. VvE Il Palazzo-Diaz zit daar niet mee: het project zonnestroom is geslaagd!

Terug naar boven