VvE Residence L’Artisan bespaart dankzij zonnepanelen

Appartementen

Aantal installaties

Totaal zonnepanelen

Opbrengst kWh

De bestuurders van Residence L’Artisan in Maastricht geven hun mening kort en bondig: “Zonder de VvE Zonnecoach hadden we nu geen zonnepanelen op ons dak gehad. We waren helemaal niet op zoek naar informatie over zonnestroom, toen we in 2018 Bert Dierick ontmoetten tijdens een informatiebijeenkomst van VvE Belang. Zijn enthousiasme en deskundigheid zetten ons aan het denken. Et voilà: sinds 30 juli 2019 liggen er 90 zonnepanelen op ons dak. Die presteren geheel naar verwachting. We zijn bijzonder tevreden over het traject dat we samen hebben afgelegd.”

Het opvallende gebouw van VvE L’Artisan (‘De ambachtsman’; toepasselijk gekozen in een wijk waar alle straten namen van ambachten hebben) is opgeleverd in 1996. Het omvat 49 appartementsrechten, gelijk verdeeld over de zeven etages. Het bestuur bestaat uit vijf leden, van wie drie aanwezig zijn bij het gesprek met VvE Magazine: voorzitter Jean Klassen, vicevoorzitter Peter Demarteau, en John Kerkhofs, die in zijn eentje de technische commissie vormt. De bestuurders zijn overduidelijk blij met zijn expertise. “John heeft o.a. de hele verlichting van ons complex vervangen door ledverlichting”, zegt Demarteau. “Dan heb je het over de liftverlichting maar ook over de verlichting van de hydrofoorruimte, de ondergrondse parkeergarage, de galerijen en de buitenverlichting. Daarmee is onze energierekening fors gedaald. We hebben de OTIS-lift laten renoveren en bij die gelegenheid is ook een frequentieregeling aangebracht, waardoor de lift energiezuiniger is en soepeler rijdt. En het capaciteitstarief van onze elektriciteitsvoorziening kon ook worden verlaagd.”

 

Meer maatregelen

John Kerkhofs hoort het verhaal met veel plezier aan: “Ik ben jarenlang werkzaam geweest in de technische sector, dus ik weet waar ik moet zijn. En als je een flinke partij afneemt, krijg je een aantrekkelijke korting. Het is mooi dat de VvE zich daardoor veel geld kan besparen.”

“Maar we doen nog meer”, vertelt Jean Klassen. “Veel appartementen hebben nog normaal dubbel glas. Dat geeft natuurlijk na verloop van tijd condensvorming, en dat is niet prettig. Bij vervanging   van het glas wordt HR++-glas toegepast. Het dak was al prima geïsoleerd bij de bouw. We laten het elk jaar controleren, en bij elke inspectie blijkt dat het nog in prima staat verkeert.

Het mooiste is dat we de VvE-bijdrage al twee keer met tien procent hebben kunnen verlagen, terwijl het reservefonds op peil is gebleven.”

 

De VvE Zonnecoach

In het najaar van 2018 brachten de bestuurders een bezoek aan een informatiebijeenkomst van VvE Belang. “We hadden als belangrijkste doel het verzamelen van informatie over de rookgasafvoer”, vertelt Kerkhofs. “Onderweg zagen we de stand van de VvE Zonnecoach, en we raakten in gesprek met Bert Dierick. Daardoor werden we aan het denken gezet. We hadden eerder ook wel eens gedacht over de mogelijkheden van zonnestroom, maar je hoort natuurlijk nogal eens negatieve verhalen over wat er allemaal mis kan gaan met die panelen. Al die wilde verhalen hadden ons wat huiverig gemaakt, maar Bert stelde ons gerust.

Daar komt nog bij dat we een goed gevuld reservefonds hebben, maar dat geld levert op de bank natuurlijk niets op. Je kunt het misschien beter ‘op het dak leggen’, bedachten we. Daarom hebben we Bert gevraagd om de technische mogelijkheden en de financiële consequenties te inventariseren en een rapport voor ons te maken dat we met de leden konden bespreken.”

 

Presentatie aan leden

In februari 2019 werd de ALV gehouden, waarop Bert Dierick een presentatie gaf. Vooraf hadden alle leden het rapport (in toegankelijke taal) ontvangen, zodat ze konden nadenken over vragen die ze wilden stellen.

Dierick: “Allereerst ga je natuurlijk na of het dak sterk genoeg is om de installatie te kunnen dragen. Dat was het geval. Op het grote dak passen veel panelen, maar niet voldoende om ook in de stroomvoorziening van de individuele appartementen te voorzien. Ik heb de VvE geadviseerd om het aantal te beperken tot 90. Daarmee kan alle elektriciteit voor de algemene delen worden opgewekt. De investering bedroeg € 38.000. Dat bedrag kon de VvE uit het reservefonds betalen.”

Klassen: “De ledenvergadering stemde unaniem in met het voorstel om met de VvE Zonnecoach in zee te gaan en de panelen te gaan plaatsen. Daarna zijn we met diverse leveranciers in gesprek gegaan op basis van de werkomschrijving dat Bert heeft gemaakt. DE werkomschrijving is heel belangrijk, want dan kun je gericht met leveranciers onderhandelen. We hebben andere VvE’s naar hun ervaringen gevraagd en ook naar rankings op internet gekeken. En we kunnen vaststellen dat we de goede keuze hebben gemaakt.”

 

En het dak?

Demarteau: “Naar verwachting is het dak rond 2031 aan vervanging toe. Dan zou je dus ook nog tot dat jaar kunnen wachten met het leggen van zonnepanelen. Dat lijkt efficiënter, maar Bert heeft ons voorgerekend dat het slim was om het nu al te doen. We hebben de installatie in 2031 al lang terugverdiend, want in de periode augustus 2019 tot medio februari 2020 hebben we 9.480 kWh opgewekt. Naar schatting zullen we in een heel jaar ca. 25.000 KWh opwekken. We besparen dus al heel veel op de elektriciteit, en we kunnen ook nog even gebruik maken van de gunstige salderingsregeling. En wat het dak betreft: de installateur heeft ons gemeld dat we te zijner tijd voor ca. € 4.000 euro de installatie laten verwijderen en weer terug laten leggen.”

Dierick over het succesvolle traject: “Het is belangrijk dat de technische informatie wordt ‘vertaald’, zodat alle leden begrijpen wat er gaat gebeuren. Er zijn altijd heel veel vragen. Ik begeleid zo’n 40 VvE’s per jaar bij het traject om zonnepanelen te plaatsen, dus ik weet wel ongeveer waar de knelpunten zitten. Gelukkig is er bij Residence  L’Artisan heel veel saamhorigheid en hebben de leden een erg positieve instelling.”

De bestuurders zijn al even unaniem als de leden: “Denk je over zonnepanelen? Schakel de VvE Zonnecoach in. Dat is niet gratis, maar de begeleiding is de kosten dubbel en dwars waard.”

Terug naar boven