Eigenaren stemden schriftelijk

Eigenaren stemden schriftelijk

Op het dak van VvE Tour le Duc in Den Bosch liggen sinds deze week 26 zonnepanelen, na een schriftelijke stemming waarin de bewoners van alle 13 appartementen unaniem voor stemden.

De bewoners van VvE Tour Le Duc stemden schriftelijk unaniem voor zonnepanelen.

Tour Le Duc unaniem voor zonnepanelen

Appartementen

Zonnepanelen

Opbrengst (kWh)

Op het dak van VvE Tour le Duc-D in ’s-Hertogenbosch liggen sinds deze week 26 zonnepanelen die jaarlijks ruim 6000 kWh aan stroom opwekken. Genoeg voor alle gemeenschappelijke voorzieningen, zoals verlichting, lift, garagedeuren, en voor onderhoudswerkzaamheden. Alle bewoners van de dertien appartementen stemden schriftelijk unaniem voor het voorstel van het bestuur. 

 

Initiatief

Met de huidige maatschappelijke discussies over klimaat en duurzaamheid kwam een informatiebijeenkomst van VvE Zonnecoach voor VvE Tour le Duc precies op het juiste moment. Het bestuur besloot direct aan de slag te gaan, met de hulp van zonnecoach Gerrit Janssen.

Veel tijd was de VvE kwijt aan het opvragen van offertes. In overleg met de zonnecoach werd uiteindelijk een keuze gemaakt uit de aangeboden offertes. De gekozen installatie viel zelfs goedkoper uit dan begroot.

De besluitvorming bij Tour le Duc verliep anders dan gebruikelijk. Pas na het opvragen van de offertes werden de eigenaren geïnformeerd. In de nieuwsbrief werden zij bijgepraat over de mogelijkheden. Vragen en opmerkingen van de eigenaren zijn door het bestuur en in overleg met Gerrit zo goed mogelijk beantwoord. Dit leverde voldoende draagvlak op om een besluit te kunnen nemen.

Schriftelijk

Het bestuur is zeer te spreken over de begeleiding van zonnecoach Gerrit Jansen. “Hij zorgde voor een uitvoerig uitgewerkt beleidsplan met een lay-out van kosten en baten. Wij zijn bijzonder tevreden over de geboden begeleiding.”

In het hele traject bleef het bestuur zelf de regie voeren. Dit zorgde voor een groot vertrouwen onder de eigenaren. Om tijd te besparen besloot het bestuur de stemming niet tijdens een ledenvergadering te houden, maar om dit schriftelijk te doen. Dit kon alleen omdat het bestuur verwachtte dat de leden unaniem voor zonnepanelen zouden stemmen. Dit bleek een goede inschatting te zijn, want iedereen stemde voor het voorstel.

Op de foto (vlnr): Henk Goedhart (voorzitter), Rein Klooster (penningmeester) en Ad Sluymers (bestuurslid )

 

 

Terug naar boven