Eigenaren stemden schriftelijk

Eigenaren stemden schriftelijk

Op het dak van VvE Tour le Duc in Den Bosch liggen sinds deze week 26 zonnepanelen, na een schriftelijke stemming waarin de bewoners van alle 13 appartementen unaniem voor stemden.

De bewoners van VvE Tour Le Duc stemden schriftelijk unaniem voor zonnepanelen.

Tour Le Duc unaniem voor zonnepanelen

Op het dak van VvE Tour le Duc-D in ’s-Hertogenbosch liggen sinds deze week 26 zonnepanelen, die samen ruim 6000 kWh aan stroom opwekken. Genoeg stroom voor alle gemeenschappelijke voorzieningen, zoals verlichting, lift en garagedeuren. En voor onderhoudswerkzaamheden. Het unieke verhaal van Tour le Duc-D is dat de bewoners van de dertien appartementen schriftelijk instemden met het voorstel van het bestuur.
 

Initiatief

Binnen de VvE was al een discussie gaande over de klimaatdoelstellingen en duurzaamheid toen de VvE Zonnecoach vorig jaar een bijeenkomst organiseerde in Den Bosch. Deze bijeenkomst kwam voor het bestuur als geroepen. Daarna besloot het bestuur verdere stappen te zetten en kwamen zij in contact met zonnecoach Gerrit Janssen.

Het bestuur koos ervoor om eerst offertes op te vragen voor de installatie van zonnepanelen. Dit week af van de gebruikelijke werkwijze: de VvE Zonnecoach kiest er normaal gesproken voor om pas na toestemming van de eigenaren offertes op te vragen. Zo wordt voorkomen dat er de tijdens de ALV discussies over installateurs ontstaan, terwijl het besluit over zonnepanelen nog niet eens genomen is.

Overigens duurde het wel even voordat de offertes binnekwamen, want de installatiebedrijven hebben het razend druk op dit moment. Voorzitter Henk Goedhart: “Uiteindelijk kregen we toch offertes, waarvan de prijzen zelfs lager waren dan verwacht. Samen met Gerrit hebben we de beste leverancier uitgekozen. Vervolgens zijn alle bewoners via onze nieuwsbrief geïnformeerd. Daaruit voortkomende vragen en opmerkingen zijn door het bestuur en in overleg met Gerrit zo goed mogelijk beantwoord.”

Schriftelijk

“Een belangrijke reden voor het succes is dat we als bestuur zelf de regie bleven voeren. Hierdoor konden we rekenen op voldoende vertrouwen van de eigenaren.” Dit vertrouwen was zo groot dat het bestuur het aandurfde om schriftelijk te stemmen. “Een schriftelijke stemming maakte de besluitvorming minder stroperig.” Voorwaarde was wel dat de leden unaniem voor het voorstel zouden stemmen. En zo geschiedde. De leden kregen een voorstel in de bus en stemden allemaal voor zonnepanelen.

Henk Goedhart is tevreden over de begeleiding van de VvE Zonnecoach. “Gerrit Janssen heeft ons uitstekend begeleid. Zijn informatie, het uitvoerig uitgewerkte advies, de lay-out en een overzicht van de kosten en baten hebben iedereen overtuigd. Wij zijn een tevreden bestuur.”

Op de foto (vlnr): Henk Goedhart (voorzitter), Rein Klooster (penningmeester) en Ad Sluymers (bestuurslid).

 

Terug naar boven