556 zonnepanelen voor VvE Belvedère Nieuw Wolfslaar

TOTAAL ZONNEPANELEN

OPBRENGST KWH

Het coronavirus gooide roet in het eten: een feestje zat er op 12 mei jl. niet in voor de leden van VvE Belvedère Nieuw Wolfslaar in Breda. Maar de stemming was er niet minder feestelijk om, toen de splinternieuwe zonnepaneleninstallatie van de VvE officieel werd opgeleverd. Drie van de vier daken zijn belegd met maar liefst 556 zonnepanelen. Volgens planning moeten die ca. 177.000 kWh per jaar opleveren. Gezien de opbrengst op het moment van het schrijven van dit artikel (begin juli) moet dat zeker lukken.

 Fred Schuurs is voorzitter van VvE Belang en tevens penningmeester van het VvE-bestuur en lid van de technische commissie. Hij schetste het proces, dat uitermate gestroomlijnd is verlopen. Dat is voor een belangrijk deel te danken aan de inbreng van VvE Zonnecoach Stephan van Berkel, die samen met energieadviseur Jacco van de Sandt (VvE Belang) het traject ondersteunde. De medewerkers van Hoppenbrouwers Techniek uit Udenhout zorgden ervoor dat de installatie tot volle tevredenheid functioneert.

Schuurs tijdens de bijeenkomst op 12 mei: “Het begon ruim twee jaar geleden. Heel recent eigenlijk, als je bedenkt hoe veel tijd een zonnestroomtraject bij andere VvE’s gewoonlijk in beslag neemt. Samen met bestuurslid Jan Sauer bezocht ik in april 2018 een VvE Zonnecoach-informatieavond in het stadskantoor van Breda. Al een maand later zaten bestuur en TC met Stephan van Berkel en Jacco van de Sandt aan tafel voor een eerste gesprek en enkele weken later kregen we de eerste – voorzichtige – berekeningen. Over het motief om te kiezen voor zonnestroom, kunnen we kort zijn: we willen fors besparen op de elektriciteitsrekening. Omdat we al de nodige maatregelen zoals ledverlichting hebben genomen, kunnen we niet veel meer besparen op het stroomverbruik. Natuurlijk spelen duurzaamheidsmotieven ook een rol: met deze installatie zorgen we voor een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot.”

Advies en subsidie

Het bestuur kreeg eind juni 2018 een adviesrapport met een meerjarenbegroting van Van Berkel. De maanden erna werden gebruikt om het adviesrapport ‘fijn te slijpen’, vertelt Fred Schuurs. “In oktober kon de aanvraag voor de SDE-subsidie de deur uit. Die konden we aanvragen omdat we grootverbruiker van elektriciteit zijn. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaf al na zes weken begin december akkoord, op voorwaarde dat de zonnepanelen op 6 juni 2020 in gebruik zouden zijn. Er was dus werk aan de winkel.

Daarnaast was er nog een ‘aandachtspuntje’: de 100 eigenaars wisten nog van niets! Op 15 december 2018 hebben we in de najaars-ALV de plannen uiteen gezet. Ruim twee maanden later verzorgden Jacco en Stephan een drukbezochte informatiemiddag. Daar kregen de VvE-leden via een powerpoint-presentatie alle informatie over de werking van zonnepanelen, de kosten, de verwachte opbrengst etc. Het enthousiasme van de leden gaf ons het vertrouwen dat we door konden gaan met het traject.”

Goedkeuring

Natuurlijk moest de ledenvergadering haar goedkeuring nog geven. Op 11 mei 2019 (dus op één dag na precies een jaar voor de oplevering) konden de leden stemmen over de voorstellen om te investeren in zonnepanelen en over de financiering van de installatie.

Schuurs: “De ledenvergaderingen van onze VvE worden altijd bijzonder goed bezocht. Dat gold ook voor de vergadering van mei 2019: we hadden een quorum (aanwezigheidsvereiste) van bijna 82 procent. De voorstellen om te investeren in zonnepanelen en om e.e.a. te gaan financieren, werden  beide met ruim 98 procent van de stemmen aangenomen. We konden dus verder!

Stephan van Berkel heeft een werkomschrijving geschreven en we hebben in totaal zeven bedrijven uitgenodigd om in te schrijven. Al snel werd duidelijk dat het project voor enkele bedrijven hun capaciteit te boven ging. Uiteindelijk viel de keus op Hoppenbrouwers Techniek. Dat heeft de klus tot volle tevredenheid geklaard. We hadden trouwens ook niet anders verwacht: de ruime ervaring met het plaatsen van zonnepanelen, de professionaliteit die het bedrijf uitstraalt en het predicaat koninklijk, was reden om voor deze onderneming te kiezen. Het bleek een prima keuze: de medewerkers waren niet alleen vakbekwaam, maar ook bijzonder vriendelijk en toegankelijk.”

Nog meer onderzoek

“Vóór het zo ver was, had Van Boxsel Engineering (Oosterhout) de draagkracht van de daken onderzocht. Er werden geen problemen verwacht. Daarna heeft Consolidated de dakbeveiliging aangebracht, zodat de monteurs (en alle andere mensen die nu en in de toekomst werkzaamheden op het dak moeten uitvoeren) veilig hun werk kunnen doen. Voor die investering had het bestuur in de ALV van 14 december 2019 goedkeuring van de ledenvergadering gekregen. In januari jl. zijn 49 dakverankeringspunten (‘kedges’) aangebracht.

De financiering was ook nog een punt van aandacht. De investering bedroeg in totaal

€ 180.000 incl. btw. Hiervoor wilden we € 165.000 ophalen bij de leden. De rest zou via btw-teruggave terugkomen. Het bestuur had de leden via een enquête de mogelijkheid geboden om gebruik te maken van een geldlening uit het eigen reservefonds of € 1.650 ineens te betalen. Dertien eigenaars maakten gebruik van de geldlening. Eind december 2019 zijn de geldleningsovereenkomsten getekend. De andere eigenaars betaalden het bedrag begin 2020 aan de VvE.”

Op slot om Covid-19

Op 12 februari jl. reed al heel vroeg een enorme truck voor bij Belvedère Nieuw Wolfslaar. In de loop van de dag werden 556 full-black 320 Wp zonnepanelen plus alle andere apparatuur (waaronder een groot aantal kabels en drie grote omvormers) afgeleverd. De plaatsing van de panelen liep enige vertraging op doordat Nederland in maart voor een deel ‘op slot’ ging in verband met het coronavirus. Ook Belvedère is enkele weken op slot gegaan.

Uiteindelijk kon Het Meetbedrijf op 28 april de brutoproductiemeter plaatsen. Met deze meter wordt de totale productie van de zonnepanelen bemeten. De al bestaande hoofdmeter registreert tevens de hoeveelheid stroom die de VvE nog van het net afhalt en hoeveel stroom aan het net wordt teruggeleverd. De data van de hoofdmeter en die van de productiemeter worden door Het Meetbedrijf automatisch verzonden naar de netwerkbeheerder (in dit geval: Enexis) en energieleverancier VvE EnergieSelect. Deze partijen kunnen op basis van deze data de kosten factureren of een vergoeding uitbetalen aan de VvE. Op basis van de meetdata wordt door CertiQ (certificeerder van RVO) berekend hoe hoog de jaarlijks uit te keren SDE-subsidie aan de VvE is. Via het online portaal van Sunny portal hebben we realtime inzicht in het rendement van onze zonnepanelen. Tot slot houdt Hoppenbrouwers de zonnepanelen op afstand in de gaten om bij storing snel te kunnen ingrijpen.

Veel vrolijke gezichten dus op 12 mei jl. Alle partijen zwaaiden elkaar lof toe: het traject is in alle opzichten prima verlopen. Begin mei was zonovergoten, maar vooral het zonnige startsein voor een energiezuinige toekomst voor Belvedère Nieuw Wolfslaar!

Terug naar boven