Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

Vervanger van de oude postcoderoosregeling

Vervanger van de oude postcoderoosregeling

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

De postcoderoosregeling (ofwel regeling Verlaagd Tarief) is op 1 april jl. omgezet in de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Een aantal dingen veranderen. Wat blijft is de mogelijkheid om te investeren in zonne-energie; ook voor deelnemers aan energiecoöperaties en VvE’s die geen eigen dak hebben. En u kunt voortaan verhuizen en tóch deelnemer blijven.

De ‘oude’ regeling werkte als volgt: een groep mensen die op het eigen dak geen zonnepanelen kan plaatsen, richtte een energiecoöperatie op. Of een VvE mét een eigen dak organiseerde een postcoderoosregeling; dat kon zonder energiecoöperatie. Voorwaarde was dat alle deelnemers woonden in hetzelfde viercijferige postcodegebied waar ook het zonnedak stond. Voor de VvE was dat natuurlijk geen probleem. De deelnemers kregen in de oude regeling de energiebelasting terug op de stroom die ze zelf afnamen. Ze kregen bovendien korting op de energiebelasting. Verrekening vond plaats via de energiefactuur. Dankzij de verkoopprijs van de opgewekte energie en de korting op de energiebelasting leverde de regeling een aantrekkelijk rendement op.

Bij deze regeling waren zowel het energiebedrijf als de Belastingdienst betrokken. Dat was te ingewikkeld, vond het Rijk. Bovendien moest de directe koppeling tussen de productie van de energiecoöperatie of de VvE en het verbruik van de leden vervallen.

De SCE

Daarom wordt de postcoderoosregeling omgezet in de SCE. Energiecoöperaties en VvE’s kunnen subsidie aanvragen voor een zonne-energieproject of kleinschalig windenergieproject. Op de categorieën wind- en waterkracht gaan we in dit artikel niet nader in.

De regeling is geopend van 1 april 2021, 9:00 uur tot 1 december 2021, 17:00 uur. Het budget voor dit jaar bedraagt 92 miljoen euro.

De categorieën zonnestroom waarvoor subsidie aangevraagd kan worden zijn:

  • Zon, kleinverbruiksaansluiting. Het vermogen is minimaal 15 kWp en maximaal 100 kWp.
  • Zon, grootverbruiksaansluiting. Het vermogen is minimaal 15 kWp en maximaal 500 kWp.

De totale vergoeding voor het opwekken van energie bedraagt € 0,146 per kWh bij een kleine installatie en € 0,121 bij een grote installatie. Een kleine installatie heeft een vermogen van maximaal 100 kWp (ongeveer 200 tot 250 panelen); een grote installatie heeft een maximaal vermogen van 500 kWp (ongeveer 1.000 tot 1.250 panelen).

Per categorie (zon, wind of waterkracht) kan maar één aanvraag per locatie worden ingediend

Alles via coöperatie of VvE

In tegenstelling tot de oude regeling (waar het energiebedrijf een rol in speelde) worden alle bedragen verrekend via de coöperatie c.q. de VvE. Die zorgt ervoor dat alle leden krijgen waar ze recht op hebben.

De coöperatie of de VvE verdient geld aan de inkomsten van de verkochte stroom, én ze krijgt een subsidie van het rijk. Die subsidie komt in de plaats van de huidige korting op de energiebelasting.

Elk jaar wordt het maximale subsidiebedrag opnieuw vastgesteld. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) berekent jaarlijks hoe hoog het subsidiebedrag moet zijn, rekening houdend met de specifieke aard van de projecten en de reële kosten die energiecoöperaties en VvE’s maken.

Offerte aanvragen
Terug naar boven