"Mag ik eigen zonnepanelen op het dak leggen?"

‘Ik wil een eigen stuk dak’

We krijgen regelmatig vragen over het gebruik van het gemeenschappelijke dak. Wat mag wel en wat niet? Soms denken appartementsbezitters dat het dak boven hun hoofd van hen is. Dat is natuurlijk niet waar. Wel mag iedereen het dak onder bepaalde voorwaarden gebruiken. Een kwestie van afspreken in de ALV.

Het dak is gemeenschappelijk, iedere eigenaar heeft het recht op ‘medegebruik’. Tenminste, zolang het gebruik in overeenstemming is met de bestemming en zolang je de overige eigenaars niet onredelijk hindert. Daarbij geldt: het dak is in eerste instantie bestemd om ‘weersinvloeden buiten te houden’, niet om er installaties op te plaatsen.

Splitsingsakte

Dus als je voor jezelf zonnepanelen op het dak wilt zetten, moet je toestemming krijgen van de overige eigenaren. Hoeveel stemmen je hiervoor tijdens de ledenvergadering nodig hebt, staat in de splitsingsakte. Soms volstaat een gewone meerderheid, soms is een gekwalificeerde meerderheid nodig van bijvoorbeeld twee-derde van de stemmen. Bij het stemmen over het privé-gebruik van het dak gelden dezelfde regels als bij een stemming over het collectief gebruik voor zonnepanelen.

Opeisen

Als de eigenaren akkoord gaan, geven ze juridisch gezien hun medegebruiksrecht van dat stuk dak op. Het deel van het dak is na toestemming niet meer beschikbaar voor de anderen. De VvE kan dit dakdeel later niet alsnog opeisen, tenzij dit vooraf is vastgelegd. Ook dienen er afspraken gemaakt te worden over verzekering en het dakonderhoud (verplaatsen en terugplaatsen van de installatie). Het gebruiksrecht is een persoonlijk recht en vervalt op het moment dat de eigenaar verhuist of zijn woning aan een ander in gebruik geeft.

Het exclusief gebruiksrecht komt niet expliciet voor in de modelreglementen. Dit recht is vormgegeven door jurisprudentie. Juridisch gezien wordt de meeste zekerheid verkregen als de toestemming voor privé-installaties specifiek in de splitsingsakte geregeld wordt.

 

Terug naar boven