Vrijstelling voor VvE's

VvE's hoeven vanaf 2020 geen BTW aangifte meer te doen over de opgewekte stroom. Zij kunnen voortaan net als particulieren gebruik maken van de Kleine Ondernemers Regeling (KOR).

VvE's hoeven vanaf 2020 geen BTW aangifte meer te doen over de opgewekte stroom.

Geen BTW meer over opgewekte stroom

VvE’s die zonnestroom opwekken, hoeven vanaf 1 januari 2020 geen btw meer te betalen op de stroom die ze aan het net terugleveren. VvE Belang pleitte vorig jaar voor gelijkstelling tussen particuliere woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaars. Dat is nu voor een deel een feit. Daarmee wordt het voor een VvE aantrekkelijker om zonnepanelen te laten installeren.

Kleine Ondernemers Regeling (KOR)

Op grond van de Kleine Ondernemers Regeling (KOR) worden VvE’s vanaf 2020 vrijgesteld van de btw. Tot op heden staat de KOR niet open voor verenigingen en instellingen; wel voor particulieren. VvE Belang heeft – met succes – gesteld dat hier sprake is van een oneerlijke regeling. Immers: VvE’s bestaan uit particulieren die wettelijk verplicht lid zijn van de VvE. Maar het gaat nog steeds om eigen gebruik door particuliere eigenaars. Het ministerie van Binnenlandse Zaken is het eens met het standpunt van VvE Belang en past de regeling dus aan.

VvE’s willen ook btw volledig terug

Er is nog een onrechtvaardigheid: particuliere woningeigenaren krijgen de btw terug op de aanschaf en de installatie van zonnepanelen. VvE’s krijgen nu slechts tweederde van de BTW terug. Op aangeven van VvE Belang heeft D66 in november een motie ingediend om de aanschaf van zonnepanelen door VvE’s gelijk te stellen aan die van particulieren. Deze motie is aangenomen door de Tweede Kamer.

Terug naar boven