VvE en btw op zonnepanelen

Uitleg over een lastige kwestie

Uitleg over een lastige kwestie

VvE en btw op zonnepanelen

Een particuliere woningeigenaar die zonnepanelen op zijn dak laat leggen, krijgt de btw over de aanschaf en installatie terug van de Belastingdienst. VvE’s krijgen dat niet. Dat is toch onrechtvaardig? Een VvE is toch gewoon een aantal particulieren die samen eigenaar zijn van het gebouw – en dus van het dak? Die vraag krijgen we bij VvE Belang nogal eens. De VvE Zonnecoach legt uit wat wel en niet mogelijk is.

 

Hoezo btw op een zonnestroominstallatie?

Het terugleveren van zonnestroom aan het net wordt gezien als een economische activiteit. Als je iets produceert én je krijgt daar een vergoeding voor én je doet dat regelmatig, dan heb je een economische activiteit. Zonne-energie opwekken op het dak voldoet aan alle drie de voorwaarden.

 

Waarom krijgen particulieren de btw terug?

Voor particulieren geldt dat privégebruik van de zonnestroom juridisch gezien een zakelijke activiteit is. Daarom kunnen zij de btw terugvragen over het volledige investeringsbedrag. Maar dat betekent ook dat btw moet worden afgedragen over de volledige opbrengst van de installatie.

Echter: omdat de omzet heel gering is, kunnen zij een beroep doen op de Kleine Ondernemers Regeling (KOR) en hoeven ze geen btw-aangifte meer te doen. Dat geldt niet als de eigenaar een eenmanszaak op zijn naam heeft staan.

Dit geldt dus ook voor appartementseigenaars die – natuurlijk met toestemming van de VvE – individueel zonnepanelen op het dak laten leggen voor eigen gebruik. Dan moet de energienota op naam staan van deze eigenaar.

 

En de VvE?

De VvE wekt zonnestroom op en gebruikt een deel hiervan meteen als die opgewekt wordt (bijvoorbeeld voor de liften en de verlichting in de garage). Het zelf verbruikte gedeelte van de opgewekte zonnestroom bij VvE’s wordt gezien als ‘eigen gebruik’. Eigen gebruik is niet btw-belast en over dit deel hoeft geen btw afgedragen te worden. Dat betekent ook dat er over een gelijk deel van het investeringsbedrag geen btw teruggevraagd mag worden. U gebruikt immers maar een deel van de installatie voor de belaste activiteiten.

De opgewekte energie die niet meteen gebruikt wordt door de VvE, gaat terug in het net en wordt aan de energiemaatschappij verkocht. De energiemaatschappij betaalt een vergoeding aan de VvE, vermeerderd met 21% btw. Die btw moet de VvE aan de fiscus afgedragen. Over dit deel van de investering mag de VvE ook de betaalde btw terugvragen.

 

Hoe bepaal je de verhouding tussen teruglevering en eigen gebruik?

Bij een VvE die door de VvE Zonnecoach wordt begeleid, meldde het kantoor dat de verhouding tussen teruglevering en eigen gebruik achteraf moet worden bepaald.

Als u in 2021 zonnepanelen laat installeren, kunt u een inschatting maken van het deel dat gebruikt wordt voor teruglevering. Dat percentage van de btw kunt u terugvragen.

De volgende vier jaar moet berekend worden wat de werkelijke verhouding is tussen teruglevering en eigen gebruik. Het verschil moet aangegeven worden bij de btw-aangifte. Tegelijkertijd moet de VvE aangifte doen van de verkochte energie in dat jaar, in overeenstemming met de jaarafrekening van de energiemaatschappij of conform de meterstanden. De ontvangen btw (van de energiemaatschappij) moet aan de Belastingdienst worden betaald.

 

Hoe zit het met de KOR?

Vanaf 2020 is de KOR gewijzigd. Als de omzet van een VvE kleiner is dan € 20.000, kan ze een aanvraag doen om onder de Kleine Ondernemers Regeling te vallen.

Dat moet gebeuren vier weken vóór de ingang van het aangiftetijdperk (meestal de 1e van het kwartaal).

Er zal (bijna) geen VvE aan een omzet komen boven de € 20.000,- per jaar. Immers: om aan deze omzet te komen, moet de VvE ongeveer 400.000 kWh energie terugleveren aan de energiemaatschappij. Als de (kale) energieprijs € 0,05 / kWh is wordt de omzet pas boven de 400.000 kWh hoger dan € 20.000,-.

Het voordeel van de KOR is dat u geen aangifte meer hoeft te doen. Financieel maakt het geen verschil omdat de energiemaatschappij na toepassing van de KOR slechts het eerder genoemde bedrag van € 0,05 uitkeert zonder btw!

 

Kan de VvE dan ook de btw op de investering terugvragen?

Nee, als de teruggevraagde btw op de investering hoger is dan € 2.500,- moet de VvE de eerste vijf jaar deze btw terug betalen. Na vijf jaar kan ook deze VvE een beroep op de KOR doen; dan hoeft ze geen aangifte meer te doen.

Ja, als de teruggevraagde btw lager is dan € 2.500,- want dan zou het terug te betalen bedrag lager zijn dan € 500,- en dat wordt kwijtgescholden door de Belastingdienst. Deze VvE kan meteen een beroep op de KOR doen.

 

Moeten we de btw eigenlijk wel betalen?

De btw is een belasting op aanslag. Dat betekent dat als een VvE verplicht is (volgens de wet) om belasting te betalen, moet ze zelf een aangifte doen.

 

Enkele rekenvoorbeelden

In onderstaand schema ziet u de consequenties van het aanvragen van de KOR op de eerder teruggevraagde btw op de investering.

Hoogte van de investering Betaalde btw Eigen gebruik Ontvangen teruggaaf btw KOR
€  12.000 €  2.520 20% €  2.016 ruim binnen de grens, meteen KOR aanvragen. Zal de komende vijf jaar ook zo zijn.
€  14.500 €  3.045 20% €  2.436 net binnen de grens, letten op eigen gebruik. Kan de eerste vijf jaar elk jaar anders uitpakken.
€  14.500 €  3.045 15% €  2.588 net boven de grens, terugbetaling btw. Kan de eerste vijf jaar elk jaar anders uitpakken.
€  40.000 € 8.400 20% €  6.720 ruim boven de grens, terugbetaling btw. Zal de komende jaren ook het geval zijn

 

Voordeel BTW KOR

Of we het leuk vinden of niet, btw-aangifte moeten we doen.

Voorbeeld 1: de VvE vraagt meteen de KOR aan. De energiemaatschappij betaalt aan deze VvE een vergoeding voor de energie van € 0,05 zonder btw. De opbrengst van de teruglevering aan het net is dus de komende vijf jaar voor beide VvE’s gelijk.

Voorbeeld 2 en 3: deze VvE’s lopen het risico dat zij (een deel) van de terugontvangen btw in een van de volgende jaren weer moeten inleveren. Maak een goede afweging of u een beroep op de KOR doet de eerste vijf jaar!

Voorbeeld 4: de VvE ontvangt meteen bij de installatie € 6.720,- terug van de Belastingdienst. Omdat de VvE geen aanvraag KOR indient, betaalt de energiemaatschappij de eerste vijf jaar de vergoeding voor de energie, stel € ‍0,05, plus 21% btw aan de VvE uit. De VvE moet deze btw afdragen aan de Belastingdienst. De verkoopprijs is het bedrag excl. btw, excl. energiebelasting en excl. opslag duurzame energie.

Het enige nadeel voor deze VvE is dat zij vijf jaar lang aangifte moet doen voor de btw. Na vijf jaar kan iedere VvE zonder nadelige gevolgen een beroep doen op de KOR.

 

De VvE Zonnecoach

Wilt u ook zonnepanelen op het dak van uw complex? De VvE Zonnecoach begeleidt u professioneel van advies, besluitvorming tot en met de selectie van de beste installateur. De dienstverlening bestaat uit:

  • een uitgebreid adviesrapport
  • het informeren en raadplegen van de eigenaren
  • het opstellen van een werkomschrijving
  • het adviseren bij het selecteren van een leverancier.
Offerte aanvragen
Terug naar boven